Initiatiefvoorstellen

Initiatiefvoorstel voor Tiny Houses

22-09-2016
Grote ideeën voor kleine huisjes Tiny Houses in Groningen     Een initiatiefvoorstel van GroenLinks & Partij voor de Dieren September, 2016                   WAT ZIJN TINY HOUSES? impel gezegd is het idee achter de Tiny House...

Dierenwelzijnsnotitie

09-01-2015
Download hier de Dierenwelzijnsnotitie. De Dierenwelzijnsnotitie geeft een beschrijving van taken en mogelijkheden ter verbetering van dierenwelzijn in de gemeente, een situatieschets van Groningen plus knelpunten en een reeks aanbevelingen...

Prohef: structurele aanpak werkeloosheid

17-03-2014
Werkloosheidsbestrijding vraagt radicaal andere koers Accijns op arbeid is onverantwoord   Probleemanalyse Dit jaar stijgt de werkloosheid in Groningen volgens het CPB van 10% naar 11,4%, dat zijn meer dan 31.000 werkzoekenden zonder baan....

De duurzame pas met lange termijn visie

05-12-2011
De Partij voor de Dieren wil een duurzame stadjerspas met lange termijnvisie invoeren. De partij doet hiervoor een voorstel aan het college van B&W. Aanleiding van dit voorstel is de bezuiniging in 2012 bij de stadjerspas. Het college van B&W...