Motie Ouwehand c.s. over de btw op alle onbe­werkte groente en fruit per 1 november afschaffen


22 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gezonde voeding een eerste basisbehoefte is, maar dat steeds meer mensen door de stijgende prijzen hun boodschappen niet of nauwelijks nog kunnen betalen;

overwegende dat het kabinet de btw op groente en fruit niet voor 2025 wil afschaffen, omdat het een onderzoek heeft uitgezet naar onder andere de manier waarop bewerkte groente en fruit btw-vrij kunnen worden;

overwegende dat het kabinet niets in de weg staat om de btw op onbewerkte groente en fruit alvast te schrappen;

verzoekt de regering de btw op alle onbewerkte groente en fruit per 1 november af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Klaver
Kuiken
Azarkan
Dassen
Den Haan
Eerdmans
Van Haga
Van der Plas
Wilders


Status

Ingediend

Voor

Tegen