Motie over één centraal punt waar studenten met een beperking al hun finan­ciële steun kunnen aanvragen


4 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten met een functiebeperking een hoge aanvraagdruk ervaren omdat de verschillende ondersteuningsfondsen bij verschillende instanties belegd zijn met elk hun eigen procedures;

overwegende dat studenten met een functiebeperking vaak ook al de nodige tijd kwijt zijn aan zaken als het organiseren van medische zorg en ondersteuning in het onderwijs;

verzoekt de regering, om met een voorstel te komen om toe te werken naar één centraal punt waar studenten met een beperking al hun financiële steun kunnen aanvragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Dassen

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga

Tegen