Motie Teunissen over bij de klimaattop inzetten op ambi­tieuze afspraken over de wereld­wijde transitie naar een meer plant­aardig voedings­pa­troon


13 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn,

overwegende dat een meer plantaardig voedingspatroon helpt tegen overbevissing en bomenkap en bijdraagt aan natuurlijke CO2 opslag,

constaterende dat voedsel voor het eerst centraler komt te staan op de klimaattop,

verzoekt de regering zich bij de klimaattop in te zetten voor ambitieuze afspraken over de wereldwijde transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen