Motie Teunissen over duidelijk maken hoe de Glasgow methaan belofte wordt waar­ge­maakt en productie en consumptie van dierlijke eiwitten daarbij betrekken


13 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er bij de klimaattop in Glasgow vorig jaar door de regering veel beloftes zijn gedaan die nog niet zijn nagekomen,

overwegende dat onduidelijk is hoe het kabinet gaat voldoen aan de belofte om de uitstoot van methaan in 2030 met 30% terug te dringen,

overwegende dat het verminderen van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten een van de belangrijkste maatregelen is in het tegengaan van klimaatverandering,

verzoekt de regering voor de Milieuraad duidelijk te maken hoe ze gaat voldoen aan de methaan belofte en de transitie naar minder productie en consumptie van dierlijke eiwitten daarin te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen