Motie Teunissen over in de Europese verga­dering over het ECT tegen goed­keuring van het nieuwe verdrag stemmen of zich onthouden van stemming


8 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie aan de Raad van de EU heeft voorgesteld om op de ministeriële top op 22 november met de verdragswijziging tot modernisering van het ECT in te stemmen,

overwegende dat modernisering van het ECT onwenselijk is,

overwegende dat onderdelen van het verdrag via de EU alsnog geldig zijn voor Nederland, maar Nederland niet gebonden wil zijn aan het ECT,

verzoekt het kabinet om in de Europese vergadering over de standpuntbepaling ten aanzien van het ECT tegen goedkeuring van het nieuwe verdrag door de EU te stemmen of zich te onthouden van stemming, en bij andere lidstaten actief te pleiten voor eveneens een tegenstem of onthouding van stemming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van Raan

Hammelburg

Boucke

Kröger

Sylvana

Simons

Dassen

Koekkoek

Den Haan

Van der Plas


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, BIJ1

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, VVD, SGP