Motie Van Esch over het overnemen en uitvoeren van de aanbe­ve­lingen uit het advies "Verduur­zaming van hulp­mid­delen in de zorg"


20 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment nog wordt onderhandeld over de derde versie van de Green Deal Duurzame Zorg,

constaterende dat de Gezondheidsraad nu al o.a. aanbeveelt om duurzaamheid expliciet als onderdeel van goede zorg te erkennen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, en om duurzaamheidsverplichtingen in wetgeving op te nemen,

verzoekt de regering alle aanbevelingen van de Gezondheidsraad uit het advies ‘Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg’ over te nemen en uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Ingediend

Voor

Tegen