Motie Van Raan c.s. over voor­be­rei­dingen treffen om de ozb-vrij­stelling af te schaffen


9 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit een onderzoek in opdracht van BZK is gebleken dat de ozb-vrijstelling cultuurgrond achterhaald is en ongunstige bijeffecten heeft;

constaterende dat als deze wordt afgeschaft, er meer dan een half miljard vrijkomt;

verzoekt de regering voorbereidingen te treffen om de ozb-vrijstelling af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Maatoug
Nijboer


Status

Verworpen

Voor

Tegen