Motie Van Raan/Romke de Jong over een bespie­geling toevoegen over de bijdrage van het pakket Belas­tingplan aan de brede welvaart


9 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het brede welvaartsbegrip zowel in de Kamer als in het kabinet omarmd wordt;

constaterende dat het Pakket Belastingplan jaarlijks wordt aangeboden aan de Kamer zonder dat duidelijk is hoe specifiek de fiscaliteit bijdraagt aan de brede welvaart;

verzoekt de regering om voortaan een bespiegeling toe te voegen specifiek over de bijdrage van het Pakket Belastingplan aan de brede

welvaart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Romke de Jong


Status

Aangenomen

Voor

Tegen