Doorbraak: Kamer erkent enorme belang verbe­teren volks­ge­zondheid


27 januari 2021

Het structureel verbeteren van de volksgezondheid van Nederland is volgens een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer minstens net zo belangrijk als het op korte termijn bestrijden van het coronavirus. In een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren sprak de Kamer bovendien uit dat de staatssecretaris van Volksgezondheid echt aan de slag moet met effectief preventiebeleid.

Fractievoorzitter Esther Ouwehand spreekt van ‘een doorbraak’. “Fastfoodketens, frisdrankfabrikanten, alcohol- en tabaksproducenten, ze liepen de deur plat bij het ministerie van VWS en de VVD. De Kamer is nu heel duidelijk: we moeten als het om volksgezondheid gaat niet alleen maar naar de korte termijn kijken, maar we moeten aan het werk om de basisgezondheid van Nederland structureel te verbeteren. Al sinds jaar en dag wijst de Partij voor de Dieren op het enorme belang van het zo veel mogelijk voorkomen dat mensen ziek worden, in plaats van de eenzijdige focus op het genezen achteraf. Tot nu toe bepaalde de levensmiddelenlobby de inhoud van preventiebeleid, maar daar komt nu een einde aan.”

De aanpak van de coronacrisis is volgens Ouwehand veel te veel gericht geweest op crisismanagement op de korte termijn en te weinig op het echt verbeteren van de Nederlandse volksgezondheid. “Voor de geloofwaardigheid van de bestrijding van het coronavirus is het heel belangrijk dat de Kamer zegt: ‘maak écht werk van preventiebeleid’. We weten dat mensen die ongezonder leven ernstiger ziek worden als ze corona krijgen. We weten dat luchtvervuiling de gevolgen van een covid-infectie verergert. Maar ook zonder corona was effectief preventiebeleid bittere noodzaak geweest. Deze regering en de volgende moeten nu echt aan de slag. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er ruim tien maanden verstreken en er is veel te weinig gebeurd. Het kabinet heeft onnodig tijd verspeeld.”