Wie is wie

Ons Raadslid

Gerjan Kelder (1967) is al van kinds af aan actief bezig met het bewust maken van andere mensen dat de manier waarop de meeste mensen met dieren, duurzaamheid en het millieu omgaan op deze manier niet langer kan. Dat doet hij wereldwijd (kleinschalig en lokaal in Azië, Oost-Europa en Centraal-Amerika), maar vooral in Groningen. Gerjan is overtuigd van het feit dat de Partij voor de Dieren aanvoerder is van een nieuwe fase in het menselijk besef waarin de rechten voor dieren vanzelfsprekend zullen zijn.

Naast gemeenteraadslid is Gerjan werkzaam aan NHL-Stenden Hogeschool als muziek docent. In de gemeenteraad maakt Gerjan zich onder andere sterk voor een groenere en duurzamere stad, bewustwording op het gebied van een plantaardige samenleving, het tegengaan van de uitbreiding van nieuwe bedrijventerreinen ten koste van natuur en voor het creëren van groene ruimte in de stad waar mensen binnen hun woonomgeving weer contact kunnen maken met de natuur. Kortom, Gerjan wil van Groningen een groene, duurzame en diervriendelijke gemeente maken!

 

Fractie-assistent en commissiewoordvoerder

Wesley Pechler (1993) groeide in Oost-Groningen op in een huis vol honden tot een echte dierenliefhebber, die bij de jaarlijkse WNF-Rangeracties enthousiast langs de deuren ging om geld in te zamelen voor bedreigde diersoorten. Enkele jaren later vertaalde deze dierenliefde zich ook tot het politieke vlak, toen hij in 2009 lid werd van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Helaas was PINK! op dit punt nog niet aanwezig in de regio, dus sloot Wesley zich in januari 2010 aan bij de Groningse werkgroep van de 'volwassen' Partij voor de Dieren.

In de afgelopen acht jaar heeft hij in vrijwel elke hoek van de provincie posters geplakt, gedemonstreerd, geflyerd, vergaderd, en acties voorbereid. Tien verkiezingscampagnes later heeft hij inmiddels een bachelor in Engels en een master in Literatuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen behaald, en is hij na zijn afstuderen begonnen als freelance vertaler voor zijn eigen bedrijfje, Phrase Perfect. Ook is hij sindsdien actief bij de Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad, waar hij sinds december 2017 fractie-assistent is en onder andere de commissiewoordvoering voor Onderwijs & Welzijn doet.

 

Laura Brokken-Venema (1981) is sinds 2015 fractie-assistent en ​commissiewoordvoerder van de commissie Onderwijs & Welzijn. 

Laura werkt naast de gemeenteraadsfractie ook bij de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen.

In het dagelijks leven is ze druk met alle huisdieren die ze heeft!

 

 

Commissiewoordvoerders

Terence van Zoelen (1974) is commissiewoordvoerder van de
commissies Financiën & Veiligheid en Werk & Inkomen. 

 

 

 

 

 

De Groningse gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Groningse bevolking. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt ze het bestuur van de gemeente. De leden van de raad worden om de vier jaar door de Groningse bevolking gekozen.

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. Voordat er over een onderwerp gestemd wordt, wordt een onderwerp uitvoerig behandeld in een van de raadscommissies. In Groningen zijn er vier raadscommissies: Beheer & Verkeer, Ruimte & Wonen, Financiën & Veiligheid en Werk & Inkomen. De raad beslist hoe het geld besteed wordt en daarnaast controleren de raadsleden samen het college van burgemeester en wethouders.

De Groningse raad telt 39 raadsleden uit elf fracties. De verdeling van de zetels is als volgt: D66 (9 zetels), SP (6 zetels), PvdA (6 zetels), GroenLinks (4 zetels), VVD (3 zetels), CDA (3 zetels), Stadspartij (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels), Student & Stad (2 zetels), Partij voor de Dieren (1 zetel), 100% Groningen (1 zetel).

 

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert om de drie weken op woensdag in de raadszaal van het stadhuis (Grote Markt 1). De vergaderingen zijn openbaar en worden ook opgenomen. Stadjers en betrokkenen kunnen invloed uitoefenen op de gemeenteraad, bijvoorbeeld door aan het begin van een commissievergadering in te spreken over onderwerpen die zij belangrijk vinden en/of die op de agenda staan. De raads- en commissievergaderingen zijn online live te volgen of achteraf te bekijken via: https://groningen.raadsinformatie.nl/