Ons raadslid

Gerjan Kelder

Gerjan Kelder (1967) is al van kinds af aan actief bezig met het bewust maken van andere mensen dat de manier waarop de meeste mensen met dieren omgaan op deze manier niet langer kan. Dat doet hij wereldwijd (kleinschalig en lokaal in Azië, Oost-Europa en Centraal-Amerika), maar vooral in Groningen. Gerjan is overtuigd van het feit dat de Partij voor de Dieren aanvoerder is van een nieuwe fase in het menselijk besef waarin de rechten voor dieren vanzelfsprekend zullen zijn.

In het dagelijks leven is Gerjan werkzaam aan een HBO instelling als audio docent en heeft hij een muziekstudio waar vanuit hij verschillende producties doet.
In de gemeenteraad wil Gerjan zich onder andere sterk maken voor ondersteuning aan bestaande dierenopvangcentra, duivenoverlast op een diervriendelijke manier aanpakken, het tegengaan van de uitbreiding van nieuwe bedrijventerreinen ten koste van natuur, het verbieden van circussen met wilde dieren in de gemeente, tegengaan van de bouw van (nieuwe) megastallen en voor het creëren van groene ruimte in de stad waar mensen binnen hun woonomgeving weer contact kunnen maken met de natuur. Kortom, Gerjan Kelder wil van Groningen een diervriendelijke gemeente maken!