Opinieartikelen

Grote ideeën over kleine huisjes

01-02-2017
In de stad Groningen moet ruimte gecreëerd worden voor mensen die bewust kiezen voor wonen in tiny houses. Dit betogen Martijn van der Glas, raadslid GroenLinks gemeente Groningen, en Gerjan Kelder, raadslid Partij voor de Dieren gemeente Groningen...

Grote stallen, lakse overheden

01-07-2013
De steeds verdergaande intensivering en schaalvergroting binnen de landbouw leidt tot aantasting van milieu en dierenwelzijn terwijl het maatschappelijk draagvlak voor dergelijke agrarische activiteiten aan het afkalven is. Ook de volksgezondheid loopt...

Mega argumenten tegen megastal

09-04-2013
Mega-argumenten in een megadiscussie De megastal is erg in opkomst èn opspraak in ons land. De meningen over dit onderwerp lopen nog al uiteen. Een veel gehoord argument vóór deze veefabrieken, is dat het dierenwelzijn er alleen maar op vooruit zou...