Schriftelijke vragen over vervuilende projecten

Geacht college,

De rechterlijke uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen de staat vermeld dat de overheid geen acties mag ondernemen die kunnen leiden tot (vernieuwde) luchtkwaliteitsnorm-overschrijding1. De Partij voor de Dieren vindt dat een groot aantal vervuilende bouwprojecten daarom moet worden stilgelegd en stelt daarom onderstaande vragen:

1. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank in de zaak die was aangespannen door Milieudefensie, waarin de staat door de rechtbank wordt opgedragen alles te doen dan wel achterwege te laten om de luchtkwaliteit te verbeteren, voor projecten in Groningen? Graag uitgebreide toelichting.
- en wat zijn implicaties voor het investeren in Airport Eelde?

2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren, dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat ook dat investeren in infrastructuur rondom Airport Eelde opnieuw bekeken moet worden? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven? Zo nee, kunt u dit toelichten?

3. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van inwoners van onze gemeente als investeren in en om Airport Eelde wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

 

1https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/07/milieudefensie-rechtszaak-over-luchtvervuiling-uitspraak-a1572521