Vragen Van Raan over het bericht “Beschermd bos als biomassa opgefikt: ‘Plun­de­ring’


Indiendatum: 29 sep. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Klimaat en Energie over het bericht “Beschermd bos als biomassa opgefikt: ‘Plundering’”

 1. Bent u bekend met het artikel “Beschermd bos als biomassa opgefikt: ‘Plundering’” in de Telegraaf van 9 september 2022?[1]
 2. Kunt u uitsluiten dat deze houtpellets uit deze Natura 2000-gebieden en andere natuurreservaten op de Nederlandse markt zijn beland? Zo nee, zijn er onderzoeksresultaten die uw reactie ondersteunen?
 3. Bent u het ermee eens dat houtige biomassa van hele bomen uit beschermde natuurgebieden niet duurzaam is? Zo nee, waarom niet?
 4. Wat vindt u ervan dat het, ondanks dat er al duurzaamheidseisen worden gesteld, toch gebeurt dat er bomen in beschermde bossen in Oost-Europa worden gekapt en verkocht als ‘klimaatneutrale biomassa’ en verbrand in de rest van Europa?
 5. Herinnert u zich de vragen van de Partij voor de Dieren over het artikel ‘Stukken bos kaalgekapt in Estland voor Nederlandse biomassacentrales’?[2] En wat uw reactie was?
 6. Bent u nog steeds van mening dat houtige biomassa een duurzame oplossing is in de klimaatcrisis? Zo ja, waarom staat er in het coalitieakkoord dan dat houtige biomassa voor energiedoeleinden in Nederland wordt afgebouwd, en dat er duurzame alternatieven voor moeten worden gevonden? Zo nee, bent u dan alsnog bereid om er in Europa voor te pleiten om houtige biomassa toch uit de nieuwe Richtlijn Hernieuwbare Energie te krijgen? Zo nee, waarom niet?
 7. Erkent u dat de inzet van houtige biomassa altijd gepaard gaat met het risico dat de regels die de EU eraan stelt niet worden nageleefd? Zo nee, waarom niet?
 8. Hoeveel aanwijzingen verwacht u nog nodig te hebben om met voldoende zekerheid te kunnen zeggen dat de huidige vorm van certificering misschien toch niet deugt?
 9. Hoeveel risico bent u bereid te nemen met de natuur?
 10. Erkent u dat dit risico en de negatieve gevolgen voor het klimaat en biodiversiteit steeds groter worden naarmate er meer houtige biomassa wordt gebruikt? Zo nee, waarom niet?
 11. Op welke manier kan het blijven kappen van bomen (uit beschermde bossen) duurzaam zijn in een Nederland en Europa waarin mensen nog steeds leven alsof er meerdere aardbollen[3] zijn?
 12. Waarom zet u niet meer in op besparing (in de productie en consumptie van energie en andere dingen) (ook in de EU-onderhandelingen), zodat de veronderstelde noodzaak om houtige biomassa te gebruiken, wegvalt? Bent u bereid dit alsnog te doen? Zo nee, wat houdt u tegen? Zo ja, hoe gaat u dit oppakken?
 13. Kunt u bevestigen dat er voor het klimaatbeleid van Nederland en de EU natuur en biodiversiteit wordt opgeofferd? Zo nee, waarom niet?
 14. Bent u nog steeds van mening dat bosbeheer primair de verantwoordelijkheid is van de lidstaten zelf, zoals u aangaf in uw antwoord op eerdere vragen van de Partij voor de Dieren?[4]
 15. Hoe ziet u de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid die het verbranden van bomen zelfs met miljarden subsidieert en houtige biomassa ook aanbeveelt in de Europese Unie?
 16. Bent u zich ervan bewust dat u medeplichtig kan worden aan wat ecocide genoemd kan worden? Zo nee, waarom niet? Wat heeft dit bewustzijn voor u veranderd?


[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/515061812/beschermd-bos-als-biomassa-opgefikt-plundering?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp&utm_internal=telegraaf-paywall-login-eigensite&method=ct_pw_login

[2] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-wassenberg-over-de-ecologische-ramp-door-biomassa-afkomstig-uit-estland; https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-het-artikel-stukken-bos-kaalgekapt-in-estland-voor-nederlandse-biomassacentrales

[3] https://www.overshootday.org/how-many-earths-or-countries-do-we-need/

[4] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-wassenberg-over-de-ecologische-ramp-door-biomassa-afkomstig-uit-estland