Vragen Wassenberg over wildop­vang­centra die nood­ge­dwongen moeten sluiten vanwege finan­ciële problemen


Indiendatum: 19 okt. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over wildopvangcentra die noodgedwongen moeten sluiten vanwege financiële problemen.

 1. Kent u het bericht ‘Wildopvangcentra vrezen voor toekomst dierenhulpverlening door hoge energieprijzen’?[1]
 2. Bent u ervan op de hoogte dat Wildopvang Zuid-Holland definitief haar deuren moet sluiten, onder andere vanwege financiële problemen?
 3. Klopt het dat andere wildopvangcentra te maken kunnen krijgen met hogere kosten, omdat ze, door het wegvallen van Wildopvang Zuid-Holland meer wilde dieren moeten opvangen?
 4. Is u bekend hoeveel wildopvangcentra kampen met financiële problemen? Zo nee, waarom beschikt u niet over deze gegevens?
 5. Deelt u de zorgen van Stichting Wildopvang.nl dat mogelijk meerdere opvangcentra kunnen gaan omvallen? Zo nee, waarom niet?
 6. Erkent u de noodzaak van snelle financiële ondersteuning om te voorkomen dat op de korte termijn meer opvangcentra noodgedwongen moeten sluiten?
 7. Hoe gaat u invulling geven aan de aanbeveling van de Raad voor Dierenaangelegenheden om te zorgen voor structurele financiële ondersteuning vanuit de overheid?[2]
 8. Bent u bereid landelijke richtlijnen op te stellen voor voldoende financiële ondersteuning voor wildopvangcentra? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u bereid om dierenhulporganisaties opnieuw financieel te helpen vanwege het uitzonderlijke hoge aantal dieren in de natuur die opnieuw ten prooi vallen aan vogelgriep en dierenhulporganisaties opnieuw (of nog steeds) hierdoor voor aanmerkelijke kosten komen te staan? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u bereid om dierenhulporganisaties financieel te helpen omdat sterk gestegen energieprijzen bij veel organisaties een flink gat in de begroting hebben geslagen? Zo ja, per wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 11. Kunt u deze vragen beantwoorden in de termijn die daarvoor staat, maar in ieder geval ruim vóór de behandeling van de begroting van het ministerie van LNV?

[1] Wildopvangcentra vrezen voor toekomst dierenhulpverlening door hoge energieprijzen | Groningen | AD.nl
[2] RDA Zienswijze Dilemma's in de wildopvang | Zienswijze | Raad voor Dierenaangelegenheden